bg en

Лорита Радева, член на СОС от ГЕРБ

Лорита
Лорита Радева е член на СОС от ГЕРБ – гражданска квота, председател на граждански инициативен комитет „Дружба – София“, което е сдружение, ЮЛНЦ, регистрирано през 2003, председател е на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в СОС. Председател е и на Сдружение „Граждани за Зелена София“ и зам-председател на Сдружение „Общност на софийски граждански сдружения“, които работят за защита, възстановяване и развитие на зелената система в София. През годините г-жа Радева се е застъпвала също така за опазване на зелените площи в София (Борисова градина, при устройственото планиране на града), възстановяване на местообитания и рекултивация на увредени промишлени терени (с. Негован), приемане на мерки за управление на града като европейски зелен град, борба с насилието на животни.

Лорита Радева е номинирана за защитата и отстояването на позицията на групата на ГЕРБ в СОС за ПП Витоша от 2012 до днес изразена публично и на 29.09.2015 година, като позиция на партията, а именно, че: ПП Витоша не може да за се застроява и че съществуващите спортни съоръжения следва единствено да се възстановяват и модернизират.