bg en

Летният университет на ЮНЕСКО ще бъде в Биосферен парк “Централен Балкан”

плакат
17.04.2019
България за пръв път е домакин на Летния университет на ЮНЕСКО, който цели да осигури висококачествено обучение на студенти, млади учени и практици от биосферните паркове от Европа и Средиземноморието. Тази година темата е „Интегрирано управление, устойчив туризъм и насърчаване на биосферните паркове“, а участниците ще бъдат ангажирани чрез активен учебен процес, възможност да разработват идеи за съвместни проекти, насочени към биосферните паркове, като същевременно преживяват богатите природни и културни забележителности на Централен Балкан.

Биосферен парк “Централен Балкан” обхваща площ от 369 хиляди ха, включително 5 общини и 7 природни резервата, както и над 580 км туристически пътеки (за конна езда, колоездене и наблюдение на диви животни). Части от него са под защита от 1948 г., а територията е обявена за биосферен парк с настоящите й граници през 2017 г. Летният университет ще се проведе както в северната, така и в южната част на Централен Балкан и ще бъде използван за по-нататъшно популяризиране на програмата „Човекът и Биосферата“ (МАВ) в региона. В това отношение, въпреки че защитената зона е добре известна, концепцията за БП и възможностите, които тя предоставя, все още не са добре разбрани и насърчавани, и е необходима допълнителна информация.

Летният университет осигурява интензивно, мултидисциплинарно и експериментално обучение, целящо да развие разбирането и компетенциите на обучаемите относно множеството ценности на биосферните резервати като "лаборатории" и "катализатори" за устойчиво развитие. Той има за цел да задълбочи разбирането и да предостави информация за интегрираните подходи за управление и стратегиите за устойчив туризъм за биосферните паркове и тяхното популяризиране, чрез представяне на множество примери.

Обучаващите се ще бъдат 30 младежи под 35-годишна възраст, които активно работят в биосферни паркове или от области, номиниращи своя територия към програмата МАВ. Както и млади учени, неотдавна завършили висше образование или изследователи по въпросите на устойчивото развитие и управление, биосферните резервати, екологичните политики, туризма и защитените територии. Желаещите да кандидатстват от българска страна могат да го направят от този линк.

Младите хора ще бъдат базирани в района на Карлово и на Троян и ще посетят биологични ферми, еко пътеки, културни забележителности в района. Ще се срещнат с различни експерти от България и чужбина и ще имат възможност да работят заедно по теми, свързани с Биосферните паркове.

Летният университет ще се проведе от 21 юли до 28 юли 2019 г. и се организира от Българска Фондация Биоразнообразие, Биосферен резерват Централен Балкан и Регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа.