bg en

Лекция за застрашените местообитания в България

09.05.2010
Заповядайте на 11 май (вторник), от 18:30 ч в зала 105 на Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски”, където ще се проведе презентация на тема: "Застрашените природни местообитания в България - кои са те, къде се срещат и можем ли да ги опазим?" ЛЕКТОР: Гл. Ас. Д-р Росен Цонев - преподавател в Катедра „ЕООС” в Биологически факултет на СУ.
Лекцията се провежда в рамките на курса “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО”, организиран от БФБ и БДЗП.
За повече информация: Яна Гочева - тел. 0888792747, e-mail: iana.gocheva@biodiversity.bg