bg en

Лекция за мечките в БФ

01.03.2010
Заповядайте на 02 март (вторник) от 18.30 ч. в зала 163 на Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Очаква ви презентация на тема:"Кафявата мечка в България - състояния и заплахи. Изследване чрез GPS-телеметрия и анализ в ГИС". ЛЕКТОРИ: Александър Дуцов - СДП „Балкани” и Петър Димов - Студентски клуб UNECO.