bg en

Лекция за хищните птици

28.11.2006

Заповядайте на 28.11.2006 г. на следващата лекция, организирана от БФБ – „Дейности по опазване и изследване на хищните птици в България през 2006 г. Как всеки може да се включи и допринесе?”. Лектор е Ивайло Ангелов, часът е 18.00, мястото – зала 105 на Биологическия факултет на СУ.

Повече подробности за Програмата на обучителния курс и за образователните дейности на БФБ може да намерите в нашия сайт в раздел "За студенти и ученици".