bg en

Лекция за горите в БФ

Лекция за горите в БФ
14.03.2010
Заповядайте на 16 март (вторник), от 18.30 ч. в зала 163 на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Очаква ви презентация на тема: "Горите на България - естествени гори и залесяване". Лектор ще бъде гл. ас. Евгени Цавков – Катедра „Дендрология” в Лесотехнически Университет.Лекцията е част от образователния курс за студенти: :Опазване на биоразнообразието", който вече 5 години се организира от БФБ, а от тази година в партньорство с БДЗП.