bg en

Лекция за Натура 2000 в Клуба на пътешественика - 31 май

beloshipa
28.05.2019
На 31 май от 19 часа в Клуба на пътешественика ще се състои поредната четвърта лекция от курса „Опазване на биоразнообразието“, финансиран по проект „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/448221959270076/451237838968488/
 
Лектор ще бъде Елена Стоева от Зелени Балкани - ръководител на проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти", която ще ни разкаже за конкретните природозащитни дейности в България, които спомагат за опаването на едни от най-редките видове в Европа - прилепите, делфините, червеногушата гъска, брадатият лешояд, белошипата ветрушка, ловният сокол, белоглавият лешояд, царският орел, малкият корморан и гривестата рибарка и има ли ползи за хората от това?
 
Ще разберем и как България участва в най-голямата координирана инициатива за опазване на биоразнообразието в света - Европейската eкологична мрежа НАТУРА 2000? Кои страни са "съкровищниците на Европа" за биоразнообразие и сред тях ли е България? Както и как всеки от нас може да допринесе за просъществуването и опазването на защитените видове.

На лекцията ще стане ясно и защо липсата на информация или дезинформацията могат да станат причина за изчезване на видовете и как екипът на Зелени Балкани преодолява този проблем.

Входът е свободен, а който е далеч от София, може да гледа стрийминг от Фейсбук страницата на Българска фондация Биоразнообразие

Събитието е част от Курс по опазване на биоразнообразието, организиран от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Future environmentalists", финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия. Курсът се провежда в партньорство с Клуб на пътешественика и неговата рубрика “Еко бюлетин”.