bg en

Лагуна в окото на птица – еко дрон - втора награда в конкурса на Мото Пфое опазване на природното и културно наследство за 2014 г.

Награда в конкурса на Мото Пфое
11.12.2014
На специална церемония снощи в Историческия музей в София, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) спечели втора награда в конкурса на Мото Пфое за опазване на природното и културно наследство за 2014 г. и с премията от 5000 лв. ще реализира своята иновативна идея за регулярен поглед отвисоко върху лагуната Атанасовско езеро.
„Лагуна в окото на птица – еко дрон“ е проектът на БФБ, чрез който еколозите ще се опитат да предотвратят заплахите върху Атанасовско езеро. Ще се прилага иновативен мониторинг с използване на съвременна технология за наблюдение от въздуха – безпилотен летателен апарат с дистанционно управление, т.нар. дрон. Дронът позволява бързо, евтино и безопасно събиране на данни с минимално присъствие при наблюденията. Събраната информация ще позволи локализиране на проблеми и заплахи, оценка на гнездовия успех в колониите и др.
„Тази награда е много ценна за нас, които работим за опазването на Атанасовско езеро, защото независимо, че в момента изпълняваме голям проект, финансиран от програма LIFE+ „Солта на живота“, не разполагаме с подобна техника, която ще ни позволи да бъдем по-ефективни и по-полезни за езерото и неговите обитатели“ – сподели Дияна Костовска от БФБ, която получи чека и плакета от зам. министъра на околната среда и водите - Павел Гуджеров на церемонията на 10 декември 2014 г. в София.
Голямата награда на Дарителската програма спечели проект „Да спасим кромлеха в Старо Железаре“ на едноименната фондация. С чека от 10 000 лв. ще бъдат реконструирани и експонирани обекти от типа кромлех – тракийска астрономическа обсерватория при Чолакова могила, с. Старо Железаре, община Хисаря. Общо са участвали 54 проекта – 17 в област околна среда и 37 – културно наследство.
Повече за проекта и за Атанасовско езеро на:
http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/Laguna_v_okoto_na_ptitsa_eko_dron-p510