bg en

Лагер „Бъдещи природозащитници“ в Западна Стара Планина (9 – 13 октомври)

лагер
08.10.2020
Асоциация на парковете в България заедно с Българска фондация биоразнообразие организират петдневен обучителен лагер "Бъдещи природозащитници" в Западна Стара планина, който ще се проведе в периода 09.10.2020 - 13.10.2020 г. Лагерът е част от двугодишната обучителна програма за студенти и млади професионалисти “Future Environmentalists”, която двете организации реализираха по проект „Бъдещи природозащитници – Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“ на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
Целта на лагера е участниците да приложат придобитите знания по време на лекциите, които се провеждаха в рамките на проекта, на терен. Участниците ще работят по изследователски методи за проучване на прилепите, птиците и другите бозайници (без прилепи). Ще бъдат посетени пещерите Козарника и Магурата, както и резерват "Чупрене", за който е поискан специален достъп от Министерството на околната среда и водите за посещение с образователна цел.
 
Лекциите ще бъдат проведени от водещи представители на природозащитни организации и НПМ към БАН: Ния Тошкова - биолог от Национален природонаучен музей към БАН и редовен докторант към Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания към БАН; Доц. д-р Петър Шурулинков - изследовател орнитолог в НПМ-БАН; Андрей Ралев, експерт от Сдружение за дива природа Балкани; Симеон Арангелов - консервационен биолог, експерт към Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани.
 
Лагерът е част от дейностите по проект „Бъдещи природозащитници“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962