bg en

ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите

лекции
14.04.2014
Совите... Защо повечето от тях са отлично приспособени към нощен начин на живот и какво ги прави толкова успешни ловци? Успяват ли да оцеляват в близост до хората? Оправдани ли са предрасъдъците спрямо тях? Колко вида сови присъстват в българската орнитофауна?
На тези и други въпроси ще се постараем да отговорим на 16.04 (сряда) от 18:30 ч. в Биологически факултет на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски”.
Тема: "ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите"
Лектор: доц. д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.