bg en

ЛАЙФ+ Информационна среща 2010

23.04.2010
На 5 май 2010 год. Европейската комисия ще публикува четвъртата обява за набиране на предложения по Програмата ЛАЙФ+, която разполага с до 240 милиона евро за съфинансиране на проекти в три области: природа и биоразнообразие, политика и управление на околната среда, информация и комуникация.

Ако искате да участвате в Информационната среща, моля да изпратите e-mail до Кирил Георгиев на адрес life.2010.bulgaria@gmail.com преди 09 май 2010 год.

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на ЛАЙФ: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm