bg en

Кръгла маса за екотуризма в Беласица

Кръгла маса за екотуризма в Беласица
01.10.2009
София Илкова, PR на ДПП „Беласица” представи туристическите ресурси в района. Латинка Топалова-Жежиха - координатор на БФБ за Беласица сподели постигнатото за две години и половина по проект „Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”. Симана Марковска от Пирински туристически форум запозна участниците с резултатите по проект „Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица”.

Основната цел на Кръглата маса бе да се дискутират възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм в района на най-новия природен парк в България. Участваха всички заинтересовани страни – местни и регионални институции, неправителствени организации, туроператори, местни доставчици на екотуристически услуги и медии.

Кръглата маса бе организирана в рамките на проект „Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Тя бе организирана от БФБ, ДПП Беласица, ПТФ и Община Петрич.