bg en

Кресненското дефиле и лешоядите

Лешояди
25.01.2016
Тази седмица ще си говорим за величествените Белоглави лешояди. Какви са резултатите от тяхната реинтродукция в Кресненското дефиле? Какви са причините за тяхното изчезване и защо е важно да ги върнем? Какви резултати бяха постигнати от 2010 година до днес? Какви са природозащитните мерки, които се предприемат за да се подобри тяхното местообитание? На тези и още въпроси ще ни отговорят Емилиян Стойнов и Христо Пешев от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) на 27. 01. (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 
Темата: „Кресненското дефиле и лешоядите“

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/1135566899787830/

Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.