bg en

Крайният срок на конкурса за слоган е 15.03.2010

14.03.2010
Търси се най-точното послание, подходящо за представяне на Регионалната марка и сертифицираните с нея обекти и атракции, а скоро и местни продукти. Слоганът (мото, рекламно изречение, фраза) трябва да е кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално на потребителя, да предизвиква въображението му. Той ще бъде поставян върху етикети, бланки, пликове, рекламни материали, интернет страници и др.

Конкурсът се организира от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк "Странджа".