bg en

Красимир Манев

Красимир Манев
ЛЕШОЯДИТЕ
изкълваха нощта.
Денят светна
от бистрите очи на росата.
Но лешоядите си тръгват
с последното лято.
И вие тъга по пътеките
на изгорели треви.

 
От 2012 г. Красимир Манев извършва редица дейности, свързани с опазването на египетския лешояд в Северна България – охрана на гнезда, мониторинг, подхранване. Със своята дарба на поет и писател, Краси допринася изключително много за разпространяването на информация за вида и за изграждането на положително мнение към тази изключителна и рядка птица сред хората и особено сред жителите на Русе.

Написал е редица стихотворения и разкази, а в момента подготвя и роман, посветен на египетския лешояд. Чест гост е на медиите в региона, чрез които широко отправя своето послание за опазване на редките видове и на биоразнообразието и природата като цяло – БНТ Русе, Радио Русе, публикации във в. Форум и др.

Повече информация:
Интервю на Иглика Пеева с Красимир Манев - охранител на египетски лешояд
Любовта на Лешоядите