bg en

Конкурс за идея: предложете кратко име!

Странджа
07.01.2013

Българска фондация Биоразнообразие е една от единадесетте организации, които участват в изпълнението на новия българо-швейцарски проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”. Целта на проекта е да докаже, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на България.

Проектът е насочен към района на Западна и Централна Стара планина и неговите 3 компонента ще демонстрират как:
- запазената природа може да носи приходи за местните хора и малките предприятия;
- мрежата Натура 2000 и териториите с висока природна стойност могат да осигурят финансиране, за да и ако бъдат запазени като такива;
- да се създадат бъдещите лидери в природозащитата и да се поставят въпросите за биоземеделието и екосистемните услуги на национално ниво, за да могат местните проблеми да намерят своето решение.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ВАС
Проектът носи дългото и трудно за комуникиране име „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”/ Linking Nature Protection and Sustainable Rural Development

РАЗЧИТАМЕ на вашата фантазия, креативност и остроумност и очакваме вашите предложения за кратко и привлекателно име, което да грабва вниманието и да предава смисъла на оригиналното заглавие.

НАГРАДАТА за вашата съобразителност и оригиналност – създателят на предложението, което бъде избрано за име на проекта, ще получи фермерска кошница с био продукти, а 5-те участника с най-интересни идеи ще получат био сирене и био кашкавал от Стара планина.

ОЧАКВАМЕ идеите Ви до 20 януари 2013 г. на e-mail: radostina.tzenova@biodiversity.bg