bg en

Конференция „Беласица отвъд граници“

Беласица
29.10.2015
На 3 ноември 2015 г. ще се проведе заключителна конференция в рамките на проект „Беласица отвъд граници - Трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите“. Събитието ще се състои в сградата на Дирекцията на Природен парк „Беласица”,  с.Коларово с начало в 11.00 часа.
 
В конференцията участие ще вземат всички партньори по проекта, както и представители на местните общности и туристическия бизнес в района на Беласица от България, Гърция и Македония.
 
По време на срещата ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта както и възможности за развитие на района в бъдеще. Немски експерти в сферата на опазването на околната среда и устойчивия туризъм ще представят добри практики от други трансгранични райони в Европа.
 
Събитието се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица” към ИАГ, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).