bg en

Коментар на наказателната процедура за заменките на гори

22.11.2012

Коментар на изявленията на Министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от името на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор.

По повод днешните изявления на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, че очаква Европейския съд в Люксембург да глоби България заради замените на гори, извършени при предишното правителство, коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" припомня, че министърът може с една своя заповед да обяви заменените гори за държавна помощ и да изиска от собствениците им да възстановят разликата в цената или да върнат горите на държавата. Това автоматично ще спре наказателната процедура срещу България заради замените на гори, но не се прави вече три години.