bg en

Климатека

Климатека
Климатека е една от малкото български информационни платформи, които създават авторско съдържание за причините и следствията от климатичните промени. За периода 22 май 2020 - 22 май 2021, организацията публикува близо 100 статии на тема климат, като обхваща голям брой сфери, повлияни от промените в климата - атмосфера, биоразнообразие, земеделие, икономика, общество и други. За да постигне целта си за по-висока информираност и образованост на българите по темата за климатичните промени, Климатека разчита на учени и експерти от различни сфери, които пишат авторски публикации, за да превеждат науката на достъпен език и да разглеждат темата през българската действителност и контекс и медии и журналисти, за да може темите и експертите да получават по-широко публично отразяване и да достигат до обществеността.

Ето няколко примерни:
Как промените в климата способстват за разпространението на инфекциозните и паразитните заболявания?
Взаимозависимост между климатичните промени и производството на храни
Какво ни казват микроледниците в България за климатичните промени?
Какво се случва в района на Седемте езера в Рила – как влиянието на климатичните промени и променящите се условия правят езерата уязвими