bg en

Класирани са участниците за Финалния кръг в "Натура 2000"

30.04.2009
Състезанието се организира БФБ в партньорство с РИМ – Благоевград, Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград, Дирекцията на Природен парк „Беласица”, Дирекциите на Национален парк „Пирин” и „Рила”. Организаторите са осигурили много награди за участниците – енциклопедии за природата, атласи и книги за растения, животни и защитени територии, плакати и брошури. Победителят в състезанието ще си тръгне с голямата награда – цифров фотоапарат.

Докато изчакват проверката на тестовете, участниците и техните придружители ще имат възможност да разгледат експозицията „Природа” в музея и да гледат интересни филми за природата.

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”.