bg en

Катрин Томова

Катрин
Катрин Томова завършва Опазване на околната среда през 2013г., връща се в България и започва да работи по различни проекти в сферата на устойчивото развитие. Включва се като доброволец в създаването на Детска Природна Академия Узана и в последствие като интерпретатор води групи деца, на които разказва, че не е страшно да се ходи в гората, защото мечките всъщност обичат да ядат боровинки. От края на 2015 до ноември 2016 се посвещава на идеята за биосферните паркове и съвместяването им със съвременните изисквания на ЮНЕСКО.

За няколко месеца заедно с екипа по проекта успяват да обиколят почти всички биосферни резервати и да убедят част от местните власти и граждани за ползите от участието в програмата „Човекът и биосферата“. В края на ноември успяват да изпратят 4 номинации към ЮНЕСКО („Сребърна“. „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“), които през пролетта на 2017г. бяха официално одобрени от централата в Париж. Днес Катрин продължава работата си по биосферните паркове и търси активни ученици и учители, които да се превърнат в посланици на идеята.
 
За повече информация:
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141