bg en

Картини от Странджа - запомнете я такава!

Картини от Странджа - запомнете я такава!
07.04.2009
Подборът на фотографиите направи Андриана Андреева, приятел на Парка от Бургас. Изложбата ще е пътуваща и след гостуването й в Бургас ще бъде показана и в другите български национални и природни паркове.
Фотографиите от изложбата ще се продават, като част от приходите от продажба им ще бъдат дарени на Фонда за набиране на средства за закупуване на земи - ценни природни територии (ливади, пасища, гори, блата), които са частна собственост, за да се гарантира дългосрочното опазване на биоразнообразието в тях – шансът ни да запазим малко дива земя, за да остане природа в България! Фондът е част от дарителската кампания на Българска Фондация Биоразнообразие „ИЗПРАТИ 1смс - СПАСИ 1 м2 природа”. Дарения се набират чрез изпращане на смс с текст: DMS priroda на дарителски номер 17 777 за всички мобилни оператори, като цената на 1 смс е 1.20 лв, както и по сметка IBAN BG96 PRCB 9230 1016 3303 28 (BIC PRCB BGSF) според желанието и възможностите на дарителя.