bg en

Карнавал на пеперудите-летящите цветя над Полско-скакавишкия водопад

09.07.2012
С посланието да запазим природата, това изключително биоразнообразие в Земенския пролом, Община Кюстендил - Отдел ”Туризъм и балнеология” за трета поредна година, съвместно с Българска фондация „Биоразнообразие”, ще проведе „Карнавал на пеперудите - летящите цветя над Полско-Скакавишкия водопад” в село Полска Скакавица на 07-08.07.2012 г.
За провеждане на Карнавала не случайно е избран районът на Земенския пролом, който е местообитание на повече от 700 вида пеперуди. Дневните пеперуди в района са добре проучени. Установени са консервационно значими и редки видове пеперуди в района на Полско-Скакавишкия водопад. Причините за включването на района са наличие на важни популации на 16 от целевите видове.
Природните ресурси са неразделна част от ресурсния потенциал на дадено туристически място. Експлоатацията им обаче не трябва да води до тяхното увреждане или унищожаване. Без природа, няма и туризъм! Нека я запазим!
Карнавалът ще се проведе на седми и осми юли 2012 г. в с. Полска Скакавица, в двора на новото училище. В програмата през първия ден ще вземат участие деца от Обединен детски комплекс - Кюстендил, деца от Пето ОУ „Хр. Ботев” и Второ ОУ „Даскал Димитри”. Програмата ще продължи с изпълнения на Вокална група “Шишковци”. В карнавала са включени още: изложба на тестени изделия, приличащи на цветя и пеперуди; изложба на картини и пана Базар на пчелен мед, занаятчийски изделия, ръчни изделия, сувенири от всякакъв вид материал под формата на пеперуди и цветя; викторина, дефиле с костюми, песни, танци и презентации; конкурси: кулинарен, карнавален и творчески, свързани тематично с пеперудите; състезания за малки и големи; награждаване на победителите; пешеходен маршрут до черквата "Свети Димитър" и до водопада; Вечерта демонстрация на ловене на нощни пеперуди ще се проведе от ст. н. с. II ст. д-р Стоян Бешков, биолог и еколог към Националния Природонаучен Музей при БАН, палатков лагер, огньове, музика и танци.
В неделя на 08 юли Карнавалът продължава с туристически преход с маршрут по Земенския пролом, чиито начален час е 9.40 ч., а мястото на тръгване е жп спирка Скакавица.
Българска Фондация „Биоразнообразие” обяви 2012 за Година на пеперудата. Пеперудите са разред от клас Насекоми. В света има над 175 000 вида пеперуди, а в България се срещат над 3 700. Пеперудите имат важна роля за равновесието в природата. Много от тях помагат за опрашването на растенията. Някои видове пеперуди са застрашени и се нуждаят от специални грижи, за да оцелеят.
Без природа няма туризъм!!!
Карнавалът ще бъде заснет от TV+ от екипа на „Златна мисия”, предаването което се е заело със задачата да открива забравени истории и красиви места от родината. Всяко предаване си има конкретна цел – да се проверят определени стереотипи за даден град или село, да се подложат на съмнение легенди и митове и да се открие колоритното от всеки край на страната.