bg en

Карнавал на пеперудите - летящите цветя над Полско-Скакавишкия водопад

Карнавал на пеперудите 1
19.07.2013
За четвърта поредна година, на 13 и 14 юли, Община Кюстендил, съвместно с Българска фондация „Биоразнообразие” проведе „Карнавал на пеперудите - летящите цветя над Полско-Скакавишкия водопад”.

Основна цел на Карнавала е да разпространи послание за съхранение на природата, която е един основните ресурси за развитие на туризма. Мястото на провеждане на Карнавала е района на Полско-Скакавишкия водопад - един от най-високите и красиви в България, обявен за природна забележителност през 1960 г. Разположен е в Земенския пролом - местообитание на повече от 700 вида пеперуди - десетки видове птици, земноводни и влечуги, насекоми, 19 вида риби, 700 вида пеперуди, над 600 растителни вида, в това число и орхидеи.

На 13 юни, в двора на училището в с. Полска Скакавица се събраха деца от V-то ОУ „Христо Ботев”, Обединен детски комплекс, град Кюстендил, I-во ОУ „Св.св. Кирил и Методийй”, IV-то ОУ „Иван Вазов”, ПГИМ „Йордан Захариев”, читалище „Братство”, децата от улица „Вола”, както и много гости.

Д-р Диана Златанова – експерт и зоолог към Българска фондация Биоразнообразие представи пред гостите на Карнавала презентация: „Осогово в Зеления пояс и Биоразнообразието в Земенския пролом” . Презентацията запозна присъстващите с работата на Българска фондация Биоразнообразие свързана с инициативата “Балкански Зелен пояс” и опазването на биоразнообразието и подпомагане на устойчивото развитие в района на Осоговска планина. Акцент на презентацията бяха и едрите хищници характерни за Осоговска планина и околностите на планината както и тяхното актуално състояние

Участниците в карнавала се представиха в дефиле с карнавални костюми и маски, в кулинарна изложба и в конкурс за творчество. Много от гостите на Карнавала се включиха в пешеходния маршрут до черквата „Свети Димитър” и до Полско-Скакавишкия водопад. През втория ден на събитието се проведе и туристически поход по Земенския пролом.

Вижте профила на Карнавала във фейсбук
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B-%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AF-%D0%9D%D0%90%D0%94-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%AF-%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%94/207333482623304