bg en

Кампанията за запазване на парк „Бедечка“, организирана от гражданска група "Запазете Бедечка - награда на публиката

Бедечка
Парк „Бедечка“ се намира в Стара Загора и представлява огромна зелена площ от около 400 декара с алеи и много дървета, по поречието на единствената в града река. За тази територия през месец ноември 2012 г. влиза в сила Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване. Това става след смущаващо възстановяване на земеделски имоти в парка и последвали в годините промени в общите устройствени планове. След началото на демократичните промени вещи лица явно „доказват”, че паркът не съществува – обичайна практика, по която се застроиха изключително много зелени и междублокови пространства.
 
Това поражда бурна обществена съпротива, довела до поредица протести на специалисти в Стара Загора – архитекти, озеленители, общественици. Кампанията тече от дълъг период, но става особено интензивна през месец март и април, когато се привличат за подкрепа редица природозащитни и граждански организации като Грийнпийс, Коалиция „За да остане природа“, граждански групи за защита на зелените площи от Варна, Пловдив, Русе, София и др. градове. Така борбата за спасяването на парк „Бедечка“ се превръща в символ на борбата за запазването на зелените площи в градовете в цяла България. Вълната на солидарност, обединение и взаимна подкрепа довежда до множество общи протести в няколко града, както и до общи действия между неправителствени и граждански организации за промени в законодателната уредба, а именно Закона за устройство на територията, които да защитят зелените площи.
 
Гражданските групи се обявяват и за временен мораториум върху строителството на зелени площи, докато законовите промени не влязат в сила. По време на кампанията организаторите от „Запазете Бедечка“ освен протести, организират и почиствания територията на парка, граждански патрул, който разкрива опит за унищожаването на дърветата с нафта и разяснителни кампании за същността на проблема. Общественото и медийното внимание в крайна сметка води до гласуването от общинския съвет през месец септември 2016 да се запази парка, но борбата за запазването му продължава и до днес.
 
За повече информация:
Фейсбук страница на гражданска група „Запазете Бедечка“
Видео на пресконференция за запазване на зелените градски площи