bg en

Кампанията за преработване на проектите за ПУ на Пирин, Рила и Витоша, организирана от проект Прозрачни планини, проект Зелени Закони и Коалиция "За да остане природа в България" - Награда на журито

План управление
Проект „Гражданско участие за устойчиви планини“ или казано по друг начин "Прозрачни планини" е инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Байкария“ и Рибарско сдружение „Балканка 2009″.  Целта на проекта е създаване на работещ модел за устойчиво управление на природните ресурси в България с участието на гражданското общество в съответствие с Орхуската конвенция. „Зелени закони“ е инициатива на Сдружение за изследователски практики, която се осъществява чрез проекта "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси". Проектът цели стимулиране на участието на НПО и граждани при формулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и по-конкретно включване на спешните приоритети, определени от експертите на СИП и от наложените наказателни процедури от ЕК в дневния ред на вземащите решения.
 
Организатори, доброволци и експерти от двата проекта, съвместно с експертите от Коалиция „За да остане природа“ успяха да организират успешна кампания за връщане за преработване на Плановете за управление на НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша. Благодарение на добрата разяснителна обществена кампания, която включваше: срещи, дискусии, прожекция на филмите "Витоша" и "За Пирин", организирането на електронна платформа за обмяна на идеи, дебати с политически партии и институции и др., гражданите за първи път успяха да се включат изключително активно в обществените обсъждания на съдбата на бъдещите паркове и да изкажат своята позиция за запазването на Пирин, Витоша и Рила. В резултат бяха изпратени над 350 отрицателни становища на проектите за Планове за управление и бяха разкрити някои от най-сериозните недостатъци на предвидените планове на трите парка. Това оказва необходимия граждански натиск за връщането за преработване на плановете на проектите за ПУ на НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша, което се очаква да се случи в най-скоро време.
 
Повече за платформата „Прозрачни планини“
Повече за проекта „Зелени закони“
Повече за Коалиция „За да остане природа в България“