bg en

Кампания за запазване на старите гори от изсичане, организирана от АПБ, WWF, СДП Балкани, БДЗП, БФБ

Гори
Дългогодишните усилия на няколко организации за спасяването на вековните гори започват да дават първите си резултати. Кампанията на АПБ, WWF, СДП Балкани и  БДЗП за старите гори е  започнала още през 2009 г. с ръководството  „Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000“, разработено по проект на Асоциацията на парковете в България. През последните години WWF, СДП Балкани, БДЗП и БФБ провеждат редица задълбочени теренни проучвания, които подпомагат определянето на най-ценните стари гори в страната. Данните и резултатите бяха изпратени до Министерство на земеделието и храните в края на 2015 и началото на 2016 г., с цел да подпомогнат процеса, иницииран от министерството и с апел, тези стари гори да бъдат включени в списъка с гори във фаза на старост на МЗХ. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпрати писмо до Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и до заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов с искане за опазване на 10 % от вековните гори в Натура 2000.

Проведени са срещи с институции, протести, подписка. Огромният обществен интерес и ангажимента, който МЗХ поема в крайна сметка довеждат до официализиране през 2016 от МЗХ на горите във фаза на старост в  Натура 2000 в България - 106 000 ха гори са обявени в полза на дългосрочното им опазване без човешка намеса, като „микрорезервати“, опазващи вековни или редки типове гори. Това се случва със Заповед на Министър Танева № РД-49-421/02.11.2016

За повече информация:
Предложените от държавата стари гори, в които се забраняват сечите
Трябва да се проведе спешно обществено обсъждане за бъдещето на старите гори в България