bg en

Кампания за спасяването на ПП Странджа

На 15 януари 2014-та година 5 членен състав на ВАС взима скандално и безпрецедентно решение, според което въвежда в сила Общия устройствен план на община Царево. Въпреки, че Съдът признава, че липсата на одобрена екологична оценка на Общия устройствен план е сериозно нарушение на процесуалните правила, отхвърля жалбите срещу плана като недопустими. Това решение е необжалваемо и представлява сигурно застрояване на крайбрежието на Царево, Арапя, Корал, както и на големите части от ПП Странджа. Реакцията на природозащитните организации и на граждани от над 10 града е незабавна и изключително бурна - започват протести в София, Пловдив, Бургас, Русе, Сливен, Велико Търново, Стара Загора, Пазарджик, Перник, Трявна. Хиляди българи от цялата страна се обявяват в защита на ПП Странджа. Организира се подписка до ЕП, Българския Парламент, ЕК, Съвета на Европа като само за една седмица тя събира над 17 000 подписа. Междувременно природозащитни организации оспорват решението и призовават министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие да издадат заповеди, с които да спрат изпълнението на плана. Непрекъснатият граждански натиск продължава седмици наред. От Европейската комисия също изпращат писмо до министерство на околната среда и водите с въпрос как българското правителство ще процедира с плана, след като въпреки нарушенията и липсата на екологична оценка той е обявен за действащ от съда. Първонално, министърът на регионалното развитие предвижда промяна в плана само в частта за ПП Странджа, но протестите продължават в защита на териториите извън парка. В резултат, на 7.02 министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева издава заповед за спиране на действието на ОУП-а на община Царево до започване на продецура по цялостното му изменение. Това не решава проблема и протестите продължават докато на 11 февруари министъра на околната среда и водите Искра Михайлова също не издава заповед за принудително спиране на общия устройствен план на община Царево докато не се проведе процедура по Изменение на ОУП за цялата територия на община Царево и с окончателни, влезли в законна сила актове, според заповедта на министъра на МРР. Така за по-малко от месец, благодарение на бурната обществена реакция и хилядите неуморно протестиращи, министрите са принудени да спрат отново действието на плана и непосредствената опасност за Странджа е преодоляна.