bg en

Кампания за спасяване на горите, организирана от WWF

ГИС
През последните години горският екип на WWF България работи усърдно и с голяма решимост за разкриване на злоупотребите и нарушенията в системата на горите. В резултат на тяхната работа бяха спрени от сеч най-старите гори в България и горската система стана публична. Чрез свободния достъп до специално създадената ГИС платформа на WWF вече всеки един от нас може да упражнява контрол в горския сектор, като може да провери дали един камион с дърва превозва законно или провежданите стопанските дейности в дадена гора са позволени.

Благодарение на горския екип на WWF от тази година сертифицираните гори в България се управляват по-отговорно, тъй като е приет национален FSC стандарт за горска сертификация по системата FSC.
 
За повече информация:
http://gis.wwf.bg/forests/