bg en

Кампания за спасяване на Яйлата

От една страна Яйлата е единствената запазена степ в България. Местообитание е на специфични растителни и животински видове, много от тях застрашени от изчезване. От друга страна, Яйлата е обявена за Национален археологически резерват. Кампанията започва още през 2007 година, когато в нарушение на всички защитни режими през есента на 2007 г., по време на избори, нощем, на 10 м. от бреговата линия и на десетина метра от две скални гробници, върху археологически непроучен терен започва строителство, под формата на възстановяване на съществувала на това място рибарска хижа. Строителството се извършва от фирма „Братя Павлови” ООД от град Генерал Тошево, които претендират да са собственици на 1.5 дка в резервата. Тогава Владо Руменов успява да инициира нарочна комисия от Националния институт по паметници на културата. Резултатът от действието на комисията - строежът е спрян от ДНСК с предписание бетонът да бъде демонтиран и мястото рекултивирано. Този незаконен опит за строеж води до решението за създаване на фейсбук групата „Свободен Камен бряг” през 2011 година. В нея с помощта на юристи се обменя информация и обсъжда съдбата и законосъобразността на вършещото се из района на селото. Групата дори успява да събере около 1500 лева за воденето на съдебни дела и юридически консултации. 
За периода 2013-та – 2014-та са подадени сигнали до ВАС, МОСВ, до РИОСВ Варна, МРРБ, МС, главния прокурор, омбудсмана, прокурора на Добрич, Националния институт за недвижимо и културно наследство, РНСК Бургас и министъра на земеделието. Делата се водят както от граждани, така и от природозащитни организации. В крайна сметка се стига до решение на Административен съд в гр. Добрич, който постановява, че строежът на братя Павлови е незаконен. Въпреки, че те обжалват решението, се очаква съдът да отхвърли жалбата им.
Междувременно в Яйлата възниква още едно огнище на обществено напрежение. На 23 октомври 2013-та кметът на Каварна Цонко Цонев тържествено прави първа копка на реставрацията на ранно-византийската крепост и скалната църква в резервата по ОПРР към ЕС. Експертна оценка установява, че проектът е разработен при условията на несъобразяване със световно утвърдени принципи на консервация и реставрация на паметници на културата. Това, както и други аналогични случаи на неправилна рестраврация по Оперативна програма Регионално развитие мотивира група от археолози, архитекти, историци, реставратори, културолози и граждани да създадат в началото на 2014 г. Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН).
Освен нарушенията на правилата за реставрация са унищожени около 12 дка от единствената в югоизточна Европа степ, каквато представлява Яйлата. Въпреки множеството сигнали, протести и експертни мнения, реставрацията е осъществена. Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН) обаче успява да изведе случая с Яйлата в статут на лош пример за зловредно употребяване на европейски средства по ОПРР. Кампанията продължава с организирането на международна конференция за обсъждане на проблема с участието на експерти и представители на ЕК. Владо Руменов твърди, че няма да се откаже докато не върне характерните за Яйлата божури.