bg en

Кампания за спасяване на Кара дере от застрояване, организирана от Гражданска инициатива "Да спасим Кара дере"

Карадере
Да спасим Кара дере” е гражданска инициатива от над 4500 човека, които подкрепят правни действия и застъпничество срещу застрояването на местността и опазване на природата в Кара дере. Целта им е да постигнат трайно институционално решение за запазване на местността Кара дере и с подкрепата на местната общност.

Това е една от най-активните неформални обединения, които от години полагат грижа за плажната ивица като организират ежегодни почиствания на местността, информационна кампания за опазване на дюните и за създаване на правила за отговорно къмпингуване, които да минимализират въздействието от посетителите в местността и др.

За периода 2014-2015-та „Да спасим Кара дере“ успяха успешно да организират силен граждански натиск и протести в няколко града, да изпратят сигнали, становища и жалби, благодарение на които двата инвестиционни проекта, които заплашват Кара дере временно са спрени. Министерство на околната среда и водите извършва проверка за начина, по който е било взето първоначалното решение на РИОСВ-Бургас да даде разрешение за строеж на Макси 1 АД (инвеститорът, който възнамерява да строи „луксозен къмпинг“ с над 2000 легла, ресторанти, паркинг с над 600 места и др.). Изводите от доклада показват множество нарушения, сред които пренебрегване на становища на Басейнова дирекция – гр. Варна и и Регионална здравна инспекция относно необходимостта да се извърши ОВОС и при укриване на информация от служителите и директора на РИОСВ.
Повече за кампанията и групата „Да спасим Кара дере