bg en

Кампания за повишаване на природозащитната култура на студентите в Биологическия факултет, организирана от клуб С.К.О.Р.Е.Ц

С.К.О.Р.Е.Ц
Клуб С.К.О.Р.Е.Ц провежда постоянна кампания за повишаване на природозащитната култура на студентите в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". С огромен ентусиазъм и енергия участниците в него организират срещи с тематични лектори от различни институции и НПО, експедиции в страната и в чужбина.

Тази година клубът осъществи и проект за подпомагане на биоразнообразието в двора на БФ: „С.К.О.Р.Е.Ц. „Пред прага“; природозащитна бригада в Кресненското дефиле и др.
 
Повече информация: Фейсбук група на Клуб С.К.О.Р.Е.Ц