bg en

Кампания за белошипата ветрушка, организирана от Зелени Балкани

Ветрушка
Благодарение на кампанията белошипата ветрушка се завърна в страната ни, като гнездящ вид, след десетилетия, в които се считаше, че видът не се размножава у нас! Кампанията стартира в рамките на проект, финансиран от програма Лайф + „По-голям шанс за белошипата ветрушка - LIFE11 NAT/BG/360“, както и с подкрепата на партньорите от DEMA и EuroNatur. Тя включва поддържането на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка; отглеждането на птици в Испания и тяхното транспортиране до България; връщането им в природата; последващите грижи, мониторинг и опазване. В резултат на изпълнените дейности в района на Защитена Зона Сакар, част от НАТУРА 2000, е създадена нова колония от белошипи ветрушки.
 
Постепенно колонията се увеличава и достигна численост от над 20 двойки през 2017, които гнездят основно в изкуствени гнездилки, монтирани от екипа на Зелени Балкани, специално за тази цел. В рамките на проекта бяха извършени серия от информационни и образователни дейности, насочени към местни хора, фермери, деца, и ученици в общините Свиленград, Тополовград, Ивайловград, Крумовград и други. През месец март 2017-та беше открита и изложба „Сакар – Земя на съкровища“. Беше разработен и План за действие за белошипата ветрушка. Проектът беше и сред номинираните за Натура 2000 наградата на ЕК.

За повече информация: http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/