bg en

Кампания срещу вредите, причинени от ВЕЦ, организирана от Балканка и WWF

ВЕЦ
Древна мъдрост гласи, че вместо да дадеш на някого риба, е по-добре да го научиш да я лови сам. Кампанията на WWF за предотвратяване на опасностите от изграждането на ВЕЦ-ове, която е част от работата на организацията за защита на реките, се базира точно на този принцип – да даде информация на заинтересованите страни, които сами да предприемат действия за защита на природата. В тази мисия WWF си партнира с различни организации, една от най-активните сред които, е риболовен клуб „Балканка“.
 
В резултат, през последната година рибари, каякари и други общности нееднократно се противопоставиха на планове за изграждане на увреждащи природата централи. Кампанията насочи вниманието на обществеността към плановете за строеж на МВЕЦ Румянцево 2; опасността от строеж на МВЕЦ на река Камешница, която ще доведе до евентуалното пресъхване на една от природните забележителности на планината Беласица – Камешнишките водопади, изграждането на мини водноелектрическа централа (ВЕЦ) "Енерджи - Говедарци" на територията на Рила буфер, който е на границата на територията на националния парк и застрашава биоразнообразието в реките. Благодарение на съвместната им работа вече е разработена методика, която ще оценява потенциалните рискове от изграждането на малки ВЕЦ. Беше създаден и сайт за наблюдение на малките ВЕЦ в България като съвместна инициатива между Сдружение "Риболовен клуб Балканка" и WWF - България.

Подадени са и две жалби до Европейската комисия – на "Балканка" и на WWF. Жалбите са подкрепени от изключително много организации, риболовни клубове и сдружения, организацията на каякарите, граждани. WWF България безусловно вярва, че възобновяемите енергоизточници трябва да бъдат развивани и ползвани. Тяхното изграждане и експлоатиране обаче не бива да става за сметка на биологичното разнообразие или да уврежда по какъвто и да било начин природата. Нуждата ни от чиста енергия не бива да бъде противопоставяно на опазването на природата.
 
За повече информация:
Вредите от ВЕЦ
Сайт на Риболовен клуб „Балканка“
Протест срещу изграждането на МВЕЦ Румянцево 2
Платформа за наблюдение на ВЕЦ