bg en

Кампания срещу изграждането на волфрамова мина в района на Велинград, организирана от ГИ „За запазване на Велинград като екологично чист регион без рудодобив“

Велинград
Кампанията стартира в края на 2014, след провеждане на обществените обсъждания на дОВОС на ИП за добив на Волфрам над Велинград, когато се надига вълна от недоволство сред местната общност срещу изграждането на мина за добив на ценния метал волфрам. В резултат от което е създадена гражданска инициативна група, наречена “За запазване на община Велинград, като екологично чист регион без рудодобив”. Концесионерът на бъдещата мина "Ресурс 1" е представил на общината и гражданите доклад за въздействието на добива на волфрам върху околната среда, като за пример са дали и австрийска компания, която добива същия метал в Австрия на няколко километра от защитена зона. Васил Тодев – един от организаторите на гражданската група и екоактивистите обаче не вярват на този доклад. Според тях има различни изследвания, които доказват, че има тясна връзка между добива на волфрам в някои райони и повишаването на риска от инсулт.
 
Кампанията обединява не само граждани и екоактивисти, но и представители на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград, което е забележителен прецедент на сътрудничество между бизнеса и природозащитниците. Заедно те връчват на кмета подписка против отварянето на волфрамовата мина. Събраните подписи са 11200, като участие в подписката са взели само местни граждани. Още 7000 подписа са събрани и от граждани на цяла България. Провеждат се най-различни протестни акции, като например Акция “Картоф” – от Кръстава за Кръстава, получила широк отзвук и довела до организирането на открит публичен дебат по темата сред кандидатите за кметове и общински съветници за провелите се през октомври 2015 местни избори. Всичко това мотивира градоначалникът да откаже на инвеститора и да каже „НЕ на волфрама, ДА на Сютка“. 
 
След няколко решения на Общински съвет Велинград против добива на волфрам общинските съветници излязоха с декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица”. Общинският съвет във Велинград настоява да бъдат предприети всички законосъобразни действия за прекратяването на процедурата по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица- Център”. Местният парламент настоява и за приемане на решение от страна на Народното събрание за недопускане на учредяване на концесии за добив на полезни изкопаеми, които могат да застрашат живота и здравето на гражданите. Общинските съветници нa Велинград призовават общинските съветници на общините от Западните Родопи да разгледат на свои заседанията и да преподпишат текста на Декларацията, както и да обсъдят съвместни действия за спирането на процедури по добива на цветните метали в Западните Родопи.
 
За повече информация:
Каузата през годините
Фейсбук страница на гражданската инициатива