bg en

Кампания ЖИВА ЗЕМЯ за рефомиране на общата селскостопанска политика на ЕС

snimka
27.04.2017
Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в климата на Земята и нейната природа, унищожава дивите животни, вреди на здравето на хората и работи в ущърб на малките и средни селскостопански производители, както и на селските общности.
Основният двигател на тази система е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз.Общата селскостопанска политика (ОСП) не само определя тежестта в бюджета на ЕС, но и има доказано най-разрушително влияние върху биоразнообразието; води до изчезване на пчелите и птиците, замърсява въздуха и водите, унищожава почвата! 80% от общия бюджет на ОСП отива при 20% от всички фермери – често най-големите и най-богатите.

Добрата новина е, че можем да я променим!

След публичната консултация миналата година за спасяването на Директивите за птиците и хабитатите, до 2 май 2017 г. е в ход втора мащабна публична консултация за бъдещето на ОСП.

Сега е последният шанс да кажем, че ОСП в сегашния й вид не работи и трябва да бъде реформирана, за да бъде:
 • Справедлива – за земеделските стопани и за селските общности;
 • Щадяща околната среда – за чист въздух и вода, здрава почва и богат растителен и животински свят;
 • Здравословна – за добра храна и здрави хора;
 • Глобално отговорна – за опазване на климата и устойчиво развитие.
БФБ подкрепя кампанията Жива Земя (Living Land) която цели:
 • къси вериги на доставки, които  не са монополизирани от няколко големи компании;
 • повече работни места в селските райони;
 • хуманно отношение към животните;
 • по-малко изхвърляне на храна;
 • естествена растителност, която поема дъждовната вода и намалява риска от наводнения;
 • синури и дървета, които осигуряват дом за птиците и насекомите - най-добрата форма на естествен контрол на вредителите, за да се избегнe употребата на пестициди и минерални торове, които унищожават почвата
 •  
 • https://www.living-land.org/actnow