bg en

Кампания „Свободни от пластмаса“, организирана от Greenpeace, За Земята и Мейдей-Варна

Посланици
Кампанията „Свободни от пластмаса“ е организирана от Greenpeace България в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и "Мейдей"-Варна и цели ограничаването на използването на пластмаса в България. Организаторите настояват: да се ограничи използването на найлонови торбички; да се забрани използването на микропластмасата в козметиката; да се вземат мерки за намаляване на пластмасовите опаковки за продажба на дребно.

Кампанията включва най-различни образователни акции, обучения за доброволци, петиция до МОСВ, информационни материали и др. Едно от постиженията й е създаването на наръчници за организиране на фестивали без отпадъци, извънградско почистване, съветски за детски градини без пластмаса, анализи на замърсяването в Европа и др.

За повече информация:
http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/plastics/materials/
Да спасим морето от замърсяване с пластмаси!
Обучение за посланици на кампанията "Свободни от пластмаса"