bg en

Кампания “Рисът има нужда от вас!”, WWF

“Когато ни нападнат крадци, искаме те да бъдат наказани. Когато домът ни бъде разрушен, искаме нов! Когато любимите ни същества са в опасност, ние правим всичко по силите си да ги предпазим от заплахите! Рисът обаче не може да се пребори сам!”- се казва в мотото на кампанията. През последните години рисът се завръща в България след десетилетия отсъствие, но за кратко. За да задържат и да създадат нова популация, WWF стартират дарителска и природозащитна кампания. 
Целта на кампанията е да се съберат достатъчно средства за следните дейности: 
- откриване и проучване на последните останали стари, естествени гори, които могат да осигурят дом за риса;
- поставяне на фотокапани на място, обитавано от рис, за да се съберат достатъчно данни неговото поведение;
- обучение на служители в горските стопанства как да се грижат за горите така, че рисът да може да се завърне в тях;
- изготвяне на анализ на сечите и незаконните дейности, които трябва да бъдат спрени;
- борба срещу незаконния дърводобив и строителство в защитените природни местности.
С цел популяризиране на кампанията е създаден и сайт: https://www.spasetedivatapriroda.bg/ris-L_W_00_D_00 
За дарителите се предлагат и разнообразни сувенири. Кампанията се разпространява в социалните мрежи чрез банери, снимки, презентации и Фейсбук страницата на организацията, както и чрез специални събития по изложения, фестивали и др. 
Резултатите от кампанията са повече от впечатляващи. През 2013 – 2014 г. дарителската програма на WWF привлича 800 поддръжници. Половината от тях са пожелали да бъдат месечни дарители. Събраните средства се използват за опазване на горите, които са предпочитан дом на най-голямата котка в Европа – риса.
Повече информация: https://www.spasetedivatapriroda.bg/ris-L_W_00_D_00