bg en

Кампания Нулеви Отпадъци, За земята

“Нулеви отпадъци” е стратегия, комбинираща общностни практики като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките. Движението “Нулеви отпадъци – Европа” обединява европейски общини и свързва международни неправителствени организации с местни групи за „Нулеви отпадъци“ с цел постепенно премахване на отпадъците, като начин за подобряване на екологичната и икономическа устойчивост и обществената сплотеност. За Земята участва активно в това направление чрез различни събития, информационни материали, филми и др. Като част от кампанията през 2013-та се организират почиствания, е-акция “Да сложим край на отпадъците!”, в която се призовава граждани да изпращат писма до министъра на околната среда с послание колко важно е България да направи възможното, така че суровините в Европа да се управляват по-добре; отправят предизвикателството “Всеотдаен рециклатор”, прожектират филма “Бунище земя” и др. 
Повече информация за отделните събития:
http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.367.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=145&cHash=0437cf1aa4834adfe1b66505eee45cfd
http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&cHash=6889ead53b78a8dbdebcb959b9d780bf
http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.367.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&cHash=581cfa721449b824383689bbfaf719a8
http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.367.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=139&cHash=11d65a71c51156b79d6647fa8ae9ebaf