bg en

Кампания „Международна нощ на прилепите” 2013

Проявата в рамките на Споразумението за опазване популациите на европейските прилепи (EUROBATS) се провежда ежегодно в повече от 30 страни от Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Организират се разнообразни обществени събития за деца и ученици от различни възрастови групи и се провежда индивидуална работа с тях за запознаване с особеностите на една интересна и недостатъчно популярна група бозайници, каквито са прилепите. През последните години, с подкрепата на МОСВ – ПУДООС, България се включва в инициативата, като в няколко населени места се организират събития за запознаване по подходящ начин на децата с живота прилепите и тяхната роля в природата. 
Целта на проявата е да бъде стимулирано творческото мислене и позитивното отношение към природата, да се разширят и популяризират познанията за прилепите сред подрастващите и младите хора и да се повиши обществената подкрепа и ангажираност за тяхното опазване.
Организират се представления, викторини, забавления, в рамките на които децата рисуват, участват в състезания, изработка на модели на прилепи и под формата на игри научават интересни факти за тези редки видове животни и тяхното опазване. Това е интересен и подходящ начин децата да бъдат приобщени към идеята за опазване на природата. 
Кампанията „Международната нощ на прилепите 2013“ протече със серия от 
събития в периода 28 ми септември – 1 ноември. Кампанията се координира от СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" с активното участие на над 25 НПО, музеи, паркови дирекции, общини, пещерни клубове и други партньори. В провеждането на събитията по места участваха следните организации/институции: Център за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН (ЦИЗП) ; Българско дружество за защита на птиците - БДЗП; Българска фондация „Биоразнообразие“ – БФБ; Сдружение „Деветашко плато“; Сдружение "Култура и Енергия"- Русе; Сдружение „Различният поглед“; Скаутски клуб „Мадарски конник“ – Шумен; Исторически музей – Русе; Читалище „Борба“ - Кнежа; РИОСВ – Русе; Община Кнежа; Община Бургас; Регионален исторически музей – Плевен; Регионален исторически музей – Кнежа; ПП „Врачански Балкан“; ДПП „Сините Камъни“ ; Пещерен клуб „Приста“ - Русе; Пещерен клуб „Саламандър – Стара Загора“; Пещерен клуб „Пълдин“ – Пловдив; пещерен клуб „Хеликтит“ – София; Пещерен клуб „Дервент“ - Велико Търново; ТД "Академик-ВТУ; Професионална гимназия по туризъм "Д-р. Васил Берон" – Велико Търново; Ученически спелеоклуб "Проф. Рафаил Попов" – Велико Търново. Общо 14 населени места отбелязаха събитието. Освен първоначално планираните градове (София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Враца, Шумен, Кнежа, Русе, Ловеч, Поморие), Нощта на прилепите бе отбелязана в още 4 населени места - Сливен, Велико Търново, с. Мусина и Плевен. В допълнение на това като част от кампанията бяха организирани представяния на празника Хелоуин в Стара Загора, представяне по време на годишните награди на БФБ за биоразнообразие, експониране на изложбите по проекта в Зоологическа градина София и др. Кампанията достигна до повече от 2150 деца и възрастни, които посетиха събитията, презентациите, изложбите и др., ученици от 50 училища и детски градини и беше отразена от 110 регионални и национални медии. 
Повече за събитията през 2013-та:
https://www.facebook.com/events/511607918914404/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=tUS19ocPQj