bg en

Кампания „Допиши историята на реките“, организирана от WWF България

Реки
Кампанията „Допиши историята на реките“ на WWF стартира през август 2014 година и алармира за най-спешните и неотложни проблеми на реките като предлага решения за тях. Тя информира за: изсичането на крайречната растителност; язовирните стени, които пречат на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси; изграждането на почти всички рибни проходи без участието на специалисти и без да изпълняват функциите си; изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство, което има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата; изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите, което ускорява течението на реката и ерозията на речното корито, и променя природния баланс; критичното състояние на Дунавските есетри и др.

Кампанията включва: прожекции на филма DamNation; интерактивна арт презентация; GIS платформа „Реките на България“; участия в изложения и фестивали; лекции, беседи. До момента кампанията е събрала над 10 500 подписа в подкрепа на реките. Това е първата кампания в България на тази тема, която дава възможност на хората да научат много нови неща за реките и необходимостта те да бъдат спасени.
Повече за "Допиши историята на реките"