bg en

Калин и Зеления отбор

Зелен
Калин и неговият Зелен отбор са ентусиасти, които откакто съществуват, успяха да докажат, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството. И през тази година те упорито продължиха с мисията си да залесяват, за да компенсират поне малко огромните загуби за българската гора, причинени от безразборните сечи. През април те организираха масови залесявания в Понор и Локорско. На 14 и 15 май Калин Христов и Зеленият отбор организираха първият „Независим фестивал за свободна размяна на семена, разсади и фиданки“, на който хора от страната и чужбина можеха да споделят част от домашно отгледаните си зеленчукови и плодови семена, разсади и фиданки. Калин Христов е неизменен участник във всички протести за защита на природата.

През зимата на 2015 пръв алармира за опита да бъдат прикрити следите от престъплението, което се случи в Природен парк „Витоша“, близо до пистата „Витошко лале“, като бъдат изтеглени тайно през нощта тракторите, изоставени на местопрестъплението. Незабавно той и негови съмишленици се качиха на Витоша и в продължение на 3 нощи се редуваха да пазят мястото, за да предотвратят този опит за прикриване на доказателствата. За съжаление усилията им останаха без адекватен отговор от институциите, тъй като и до този момент престъплението – изсичане на младите фиданки, залесени от стотици доброволци, бе обявено като дело на „неизвестен извършител“.
 
За повече информация:
Независим Фестивал за свободна размяна на семена, разсади и фиданки
ОБЩЕСТВЕНО Масово Залесяване Пролет 2016г. - Зеленият Отбор
Масово Залесяване Пролет 2016г. - Зеленият Отбор
Защитници на природата вардят машините на Витоша