bg en

Калин Христов и Зеленият отбор

Зеленият отбор
Има хора, които притежават дарбата да вдъхновяват за добри дела. Такъв е Калин Христов, създател на „Зеления отбор на България“. Така описват Калин Христов дори хора, които случайно са се запознали с него. Калин и неговият Зелен отбор са ентусиасти, които доказаха, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството. Те се занимават със залесяване като след няколко успешни проекти се заемат с изключително амбициозния проект „1 милион“.

Идеята на проекта е от 2015 г. – 2018 г. обикновени хора от цялата страна да успеят да засадят или залесят 1 000 000 дървета в България. Освен с този проект Калин Христов е неизменен участник във всички акции и протести за защита на Витоша, вековните гори, Пирин, Рила, Странджа, Черноморието. Калин Христов е изцяло отдаден на природата и на правенето на добри дела за един по-добър свят.

Повече информация:
Проект "1 милион"
Карта на засадени дървета към Проект "1 милион"
Блог на Зеления отбор
Фейсбук група на Зеления отбор