bg en

Каквото си надробим, това ще сърбаме

04.07.2009
Фокус на шествието за природата този път бяха три проблемни случая - Рила, Иракли и Витоша. Опасявайки се, че следващото управление може да продължи да подлага българската природа на системно унищожение, повторихме своите конкретни искания по трите случая:

- Спиране от експлоатация на незаконните ски лифтове на Паничище и Картала в Рила и рекултивация на засегнатите терени за сметка на инвеститорите. Двата лифта неправомерно навлизат на територията на Национален парк Рила и са части от проекти за нови незаконни ски курорти в Рила. Лифтът на Паничище е изграден върху действащо свлачище и опасен за всички ползватели.

- Спиране на строителството на напълно незаконния комплект Riverside Village на Иракли, събаряне на построеното досега и пълна рекултивация на терена, включително на унищоженото от офшорния инвеститор Swiss Properties устие на река Вая. Swiss Properties нямат нито един изряден документ и нито едно ненарушено постановление за спиране на незаконната строителна дейност.

- Спиране на незаконните действия на «Витоша Ски» в Природен парк Витоша и прекратяване на процедурата за изграждане на нова ски зона, която априори е в нарушение на българското и европейското законодателство. В момента офшорният инвеститор се опитва да заобиколи законовите процедури като обявява обществени консултации по екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на планираната ски зона, без заданието на въпросния план да е било одобрено от Столична община.

Няма да се откажем от конституционно гарантираното ни право на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 от Конституцията на Република България). Ще продължим да настояваме и действаме за прекратяване на мегаломанските посегателства над българската природа, след като няма държава и държавници, които да изпълнят конституционните си задължения да осигурят разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната (чл. 15 от Конституцията на Република България).

В края на шествието само за около час над 300 души се подписаха в новата подписка за Рила и премахването на незаконния лифт на Паничище.