bg en

Какво се крие зад истеричната кампания за нуждата от втори кабинков лифт в Национален парк Пирин

Пирин
09.02.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" обясни на пресконференция днес, че подкрепата на отделни министри по искането на община Банско за втора кабинка и нови ски писти в Национален парк Пирин е в пълен с разрез с българското и европейско законодателство и препоръките на ЮНЕСКО, както и че втората кабинка не решава проблемите на ски туризма в Банско, въпреки че има и по-смислени алтернативи.
 
Участници в прес конференцията бяха Андрей Ралев от Сдружение за дива природа „Балкани”, Александър Дунчев от WWF, Вера Стаевска от „Зелени закони”, Кирил Калоянов от Българска асоциация за алтернативен туризъм БААТ, Мартина Попова от „Прозрачни планини”, Стефан Аврамов и Петко Цветков от Българска фондация биоразнообразие.

Природозащитниците настояха:
- министерството на околната среда и водите (МОСВ) като възложител на проекта, финансиращ изработването на плана за управление на Национален парк Пирин, да спре временно неговата реализация и да задължи директора на парка да внесе необходимите документации за извършване на преценка необходимостта от екологична оценка и проверка за допустимост, задължителни според Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и за да се избегне предоставянето на държавна помощ на концесионера на ски зона Банско „Юлен“ и на „Главболгарстрой“.
- да се изслуша публично с онлайн излъчване в Народното събрание комисията за проблемите около концесията на ски зона Банско, която има срок за работа 15 февруари 2015 г.
- да се проведе реален дебат за развитие на туризма в България и допълнителните форми, извън ски спорта, особено на фона на предстоящата работа по плановете за управление на Национален парк Рила и Природен парк Витоша заради обществения интерес
- да се накаже нарушителя на концесионния договор „Юлен“ и да се прекрати концесията за ски зона Банско.
 
Освен на нарушенията природозащитниците дадоха и няколко предложения за подобрение в Банско към концесионера „Юлен“ и община Банско:
1. С цел подобряване работата на кабинковия лифт:
- Отваряне на касите и кабината в 7:00 ч. сутринта, за да се избегне струпване на хора в час пик
- Използване на максимален капацитет на скорост на кабината (много често тя работи или на бавна скорост или на импулси, ту засилва, ту спира)
- Премахване на VIP опашката, която пропуска специални групи по-бързо, но прави тапа при самото качване на кабината
2. С цел подобяване на ски услугата:
- Диференциране в ценообразуването на лифт картата, като се дадат големи намаления за периода понеделник-четвъртък и по този начин се стимулират краткосрочните пътувания в тези дни на седмицата
- Въвеждане на сутрешна полудневна карта за часовия период 08.30-12.30 (като на Боровец)
- Намаление цените на полудневните карти, така че да се стимулират неактивните скиори да карат или сутрин, или след обяд
- Организирането на шатъл автобуси (хибриди или електрически с ниски въглеродни емисии) с голяма честота до долната станция на лифт Железен Мост или Бъндеришка поляна, като се ограничи достъпа на лични автомобили между 08.00 и 11.00 ч.
- Шатълите от по-отдалечените хотели да оставят скиорите не на кабината, а до първия седалков лифт
- Въвеждане на безплатни публични паркинги.

Допълнителна информация:
Кои са трите критерия за избора на Пирин като световно природно наследство към ЮНЕСКО:
1. Изключителната красота на планинския пейзаж
2. Ценността на ледниковите форми, вкл. алпийски върхове, езера
3. Център на видообразуване, което се засвидетелства от наличието на голям брой ендемични и реликтни видове
Национален парк Пирин е изключителна държавна собственост на всички българи и опазва вековни редки гори от бяла и черна мура, както и много други застрашени видове. Това е единственият национален парк, в който има изградена ски зона. (Боровец е извън Национален парк Рила, в Пампорово няма национален парк.)

Какви са условията на ЮНЕСКО пред развитието на туризма в Национален парк Пирин (2001-2014 г.):
1. Държавата трябва да установи при изграждането на кои съоръжения в ски зона Банско са допуснати нарушения на разрешителните и законовите изисквания (ски лифт Железен мост - Платото, ски писти Платото-север, Шилигарник 2, Томба и др., резервоар в м. Бъндеришка поляна).
2. Държавата трябва да оцени поемния капацитет на екосистемите в Национален парк Пирин, да се поставят ограничения на ползването в туристическите зони в парка и да се предвидят мерки за възстановяване и залесяване на неправомерно нарушените територии, вкл. предвидените за възстановяване по ТУП от 2001 г. (писта Чалин валог-запад и др.) (препоръки на ЮНЕСКО от 2002-2011 г.)
3. Държавата трябва да не допуска ново застрояване в националния парк (вкл. в буферната зона на обекта на Юнеско), вкл. да не се допуска разширение на туристическите зони при изготвянето на новия план за управление на парка (препоръки на ЮНЕСКО от 2011 г.).
4. Държавата трябва да изследва възможностите за развитието на алтернативни форми на ски туризма съгласно Стратегията за устойчив туризъм в Национален парк Пирин, финансирана от ЮНЕСКО, с което да се подпомагнат местните общности (препоръки на ЮНЕСКО от 2011-2013 г.).
5. Държавата трябва да подложи на екологична оценка новия план за управления на Национален парк Пирин (препоръки на ЮНЕСКО от 2011-2013 г.).