bg en

Какво прави IUCN за опазване на биоразнообразието в Югоизточна Европа?

25.02.2014
Откриваме сезона след сесията с един много интересен гост. Г -н Борис Ерг - Директор на Програмния офис за Югоизточна Европа на IUCN, ще представи работата на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Какво се случва с биоразнообразието днес? Какви са актуалните проблеми и кои са възможните решения? За това ще си говорим тази седмица. Очакваме ви!

Тема: Какво прави IUCN за опазване на биоразнообразието в Югоизточна Европа?

26.02 (сряда), 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Лектор: Г -н Борис Ерг - Директор на Програмния офис за Югоизточна Европа на IUCN

Повече за Международен съюз за защита на природата (IUCN), (www.iucn.org)

- Основан през 1948 г. като първата глобална организация за защита на природата;
- Днес е най-голямата мрежа от природозащитници;
- Водещ авторитет в областта на околната среда и устойчивото развитие;
- Включва повече от 1200 членски организации включително повече от 200 държавни
институции от целия свят;
- Обединява над 11 000 доброволно работещи учени и експерти в шест Комисии от 160
страни;
- IUCN е световно известен с поддържания от него Световен червен лист
(www.iucnredlist.org) , който досега е извършил оценка на над 70 000 вида от почти
всички възможни многоклетъчни таксони.

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.