bg en

Какво повече се случва с прилепите?

лагера
15.08.2013
Приключи началният етап на проекта „Виж повече ЗА прилепите“, финансиран от зелената програма на Мтел - Мтел Еко Грант, който целеше посещение на всички заложени в проекта туристически пещери, срещи със стопанисващите ги местни структури и начално обучение на екскурзоводите. В изпълнение на целите на проекта до момента бяха въвлечени доброволци от пещерен клуб „Хеликтит“, ФПС „Зелени Балкани“ и експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите към НПНМ – БАН.

Като част от дейностите се проведе и анкетно проучване сред екскурзоводите и посетителите на пещерите, което потвърди належащата нужда от повишаване на информираността относно значимостта, биологията и разпространението на прилепите. Тревожен е фактът, че над половината от анкетираните посетители считат прилепите за слепи, а не малка част вярват в общоразпространените митове и дори се страхуват, че могат да бъдат нападнати от добродушните летящи бозайници. Макар и не масово, битува и мнението, че Европа е дом не само на култовия герой граф Дракула, но и на прилепи вампири, които дебнат невинните си жертви под прикритието на нощта. Целите на проекта засягат именно тази неоправдана липса на положителна нагласа у хората, която се дължи на малкото или погрешна информация.

Провеждането на анкетите в реално време и последвалите дискусии, се явяват резултатен и пряко ангажиращ вниманието начин за получаване на представителна извадка, която да послужи за изготвянето на адекватни на познанията на посетителите на облагородените пещери информационни табели и Интернет приложение към сайта на БФБ. Анкетирането ще продължи през целия период на проекта, което ще даде възможност да се извърши мониторинг на информираността на засегнатите групи в резултат на работата с тях. В момента се разработва и електронен вариант на интерактивен въпросник, който ще бъде достъпен в Интернет приложението.

„Виж повече ЗА прилепите“ беше представен на образователния студентски лагер „За Балкана“, проведен от БФБ на територията на Национален Парк „Централен Балкан“ в района на х. Амбарица. Mладежите взеха участие в открита дискусия, на която бяха обсъдени както малко известни факти за уникалната група на прилепите, така и начините за нейното опазване.