bg en

Какви са обществените нагласи за опазване на природата?

13.11.2007
По-важните резултати от изследването са: Значимостта на защитата на природата в България е в следния ред - първите три проблема с одобрение от над 90% от анкетираните са - изсичане на горите (98.8), изпускане на язовирите и опасността от приливна вълна (94.7%), презастрояването на Черноморското крайбрежие (92%). Градацията на следващите проблеми е - бездомните кучета и котки (83.7%), презастрояването в курорта Пампорово (79.2%), строежът на минивецове по реките (68.1%), изграждането на Супер Боровец (67.8%), строежът на ски писти в национален парк Пирин (66.4%), проектът за разширяване на ски зона Паничище и навлизането в национален парк “Рила” (62.0%).
Eдна от най-интензивно обсъжданите теми през последната година е включването (и изключването) на територии в мрежата “Натура 2000”. За тази природозащитна кампания са чували 78.4% от анкетираните – най много в сравнение с останалите, предложени за оценка. Подкрепят я 59.9% от тях. По-ниският дял на подкрепящите кампанията в сравнение с информираните за нея се дължи на по-ниската осведоменост за предимствата за местните хора от включването на природни територии в мрежата. По този въпрос общественото мнение остава в значителна степен неинформирано – предимства за местните хора има според 34.8% и няма според – 17.2%, не могат да преценят близо половината (47.9%) от анкетираните.
По-малко от една трета са тези, отбелязали , че практикуват във всекидневието си форми на зелен начин на живот – използват енергоспестяващи крушки и уреди (39.7%), събират отпадъците разделно (38.9%), имат у себе си платнена торбичка за пазар, избягвайки ползването на полиетиленови (39.7%), карат колело (22.8%).
Когато купуват хранителни продукти – 46.5% от запитаните се интересуват от това дали са биологични. Същият дял - 45.8% - отговорят, че не се интересуват от биологичните храни. По този въпрос има ясна поляризация на мненията. Сред причините за липсата на интерес към биологичните храни важна роля играе слабото доверие в производителите – 83.8% отговарят,че не вярват на хората, които предлагат продуктите си като биологични храни на пазара. Доверяващите се на производителя са – 16.2%. Анкетираните не вярват и на търговците. Най честият отговор е – търговците мамят с етикета «биопродукт» - 41.6%, няма достатъчно предлагане – 18.2% е мнението по-често изразявано от жителите на малките населени места, много са скъпи – твърдят 15% от анкетираните. В сравнение с предходни проучвания се установява нарастване на гражданската активност за опазване на природата.

Пълният анализ и презентация на резултатите може да намерите в раздел Документи.