bg en

Как да подадем сигнал при съмнение за незаконна сеч – първа лекция от Курса по биоразнообразие

лекция
29.03.2019
На 15 март 2019 г. Българска фондация Биоразнообразие стартира своя Курс по опазване на биоразнообразие за учебната година 2019-2020-та. Курсът е организиран по проект "Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма Еразъм + и ще се провежда съвместно с Клуба на пътешественика в рубриката им „ЕКОбюлетин“. Първата лекция беше за вечно актуалната тема - незаконния дърводобив.
 
Залата едва побра всички желаещи да научат повече за незаконна сеч и как да подават сигнал за това. Нели Дончева, от отдел "Гори" на WWF направи кратък инструктаж за разпознаване на незаконния дърводобив. Показа как всеки от нас може да определи точното си местоположение в гората, да разбере каква е собствеността на гората, да направи проверка за това дали има разрешително за извършване на сеч в съответния участък и да разпознае дали тя е законна, или незаконна. Нели Дончева обясни на присъстващите и как точно се подава сигнал – до кои институции се адресира и каква информация е необходимо да съдържа, за да не може да бъде пренебрегнат от тях.
 
След нея Добромир Добринов, експерт по Природозащитно законодателство на WWF обясни накратко как природозащитните организации се борят с престъпленията в горите, както и кои от предложенията им за минимизиране възможностите за кражба на дървесина се приемат от институциите.  
 
Атанас Русев демонстрира нагледно колко е лесно подаването на сигнал дори на терен, чрез мобилното приложение към ГИС платформата за горите на WWF. Платформата е публична, достъпна на адрес: https://gis.wwf.bg/mobilz/# и предоставя информация за защитените територии, Натура 2000, старите гори и горите с висока консервационна стойност, за отделите и подотделите на горските стопанства, за издадените разрешителни за сеч. По този начин всеки един от нас може сам да прави анализ за състоянието на горите в дадени области на България и да осъществява така необходимия граждански контрол върху институциите. Атанас Русев засегна и един от най-сериозните проблеми в целесъобразното използване на гората за дървесина, а именно незаконните сечи, умело прикрити като законни. Той призова за активност в подаването на сигнали, защото „От всички нас зависи! Колкото и да се оглеждаме и да виждаме, че сме една шепа хора, че сме млади неопитни и не знаем нещо как се прави. От всички нас зависи защитата на тези български гори и на цялата ни българска природа. Един човек, не си мислете, че не може да направи нищо. Един човек е достатъчен да направи много неща, но трябва да започне да го прави и да го направи!“
 
 
Накрая на лекцията Яна Барзова разказа повече за новия проект на WWF за горите, който ще се провежда съвместно с Интерпол и засяга престъпленията в горите в България, Украйна и Словакия.
 
Интересно е да се отбележи, че според проведена анкета непосредствено след лекцията, само 22 % от присъстващите в залата посочват, че лично са подавали сигнал за незаконна сеч. Причината – останалите са нямали нужната информация и умения за процедурата, регистрите, в които може да се намери информация за позволителни за сечи и транспорт на дървесина, не са знаели как на терен да отличат незаконната от законната сеч, за да съставят правилно сигнала си. Тази информация, заедно с предоставения обстоен преглед ГИС платформата за горите на WWF и на Югозападното държавно предприятие, са високо оценени в анкетата. За да може повече хора да са информирани за това как да различим незаконна сеч и да подадем сигнал за това, моля разпространете видеото от срещата: https://www.youtube.com/watch?v=b-x5ewctzOM
 
Следващата лекция ще бъде на 29 март, когато природозащитници и представители на граждански групи ще ни разкажат за заплахите от застрояване на Българското Черноморие и как можем успешно да се включим в борбата за неговото спасяване като граждани.
 
Лекциите са част от Програмата за професионално развитие за студенти „Бъдещи природозащитници“ и се провеждат по проект "Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма Еразъм по направление К2 Стратегически партньорства.