bg en

Как да действаме, когато намерим пострадало диво животно?

лекция
17.03.2014
С настъпването на пролетта, e все по-голяма вероятността да намерим пострадало диво животно. Често се случва преди транспортирането към Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора или друго специализирано заведение, то да остане при нас поне за 24 ч.. Знаем ли какво да правим? Как да действаме, докато търсим квалифицирана помощ?

Тази седмица 19.03 (сряда) от 18:30 ч., зала 163, в Биологически факултет на Софийски Университет „ Св. Климент Охридски “, Любомила Кривошиева от Фондация "Дивите Животни" ще ни разкаже за основните положения, които биха могли да улеснят както самото животно в трудната за него ситуация, така и човекa, който иска да му помогне.

Тема: „Как да действаме, когато намерим пострадало диво животно.“

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.